Rejestracja: 518-077-899

Magdalena Śliwowska

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną w WSFiZ w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym. Wiedzę terapeutyczną posiada dzięki ukończeniu czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej prowadzonego przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkoła posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Przez ponad trzy lata związana była z fundacją „Można Inaczej”, gdzie zajmowała się prowadzeniem terapii indywidualnej osób dorosłych. Aktualnie pracuje w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie jako psycholog pomaga pacjentom cierpiącym głównie z powodu chorób neurologicznych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami:

– doświadczającymi depresji, lęków

– przeżywającymi dolegliwości trudne do zdiagnozowania (bóle brzucha, głowy, kręgosłupa, trudności z zasypianiem, problemy dermatologiczne),

– mającymi trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi

– cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości

– doświadczającymi trudności z powodu swojej orientacji seksualnej

– borykającymi się z ciężką chorobą własną lub bliskiego

– nieradzącymi sobie ze stresem dnia codziennego

– w podeszłym wieku

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!