Rejestracja: 518-077-899

Metody pracy

Nie istnieje jednolita teoria psychoterapii co oznacza, że nie ma jednego jej rodzaju. Każda może stanowić jednak skuteczny środek leczenia. Wyodrębnia się kilka głównych orientacji teoretycznych (paradygmatów), w oparciu o które zostały stworzone różne formy/podejścia w psychoterapii. Ważne jest, aby wybierając jedną z nich, zapoznać się z jej głównymi założeniami, narzędziami pracy i sposobem pracy terapeutycznej. Dobrze jest, gdy podejście terapeutyczne, które wybieramy jako drogę do samopoznania, w jakiś sposób koresponduje z naszym myśleniem o świecie i rzeczywistości psychicznej.

Nasi psychoterapeuci pracują w nurtach terapii psychodynamicznej, integratywnej i poznawczo-behawioralnej. Są to podejścia uznawane i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne jako skuteczne metody leczenia zaburzeń psychicznych i problemów natury psychologicznej.

Naszym pacjentom oferujemy metody terapeutyczne dostosowane do ich potrzeb: konsultacje, wsparcie w trudnej sytuacji życiowej, terapię krótko i długoterminową.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!