Rejestracja: 518-077-899

Monika Ciechomska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. W 2002 roku ukończyłam studia na Wydziale Psychologii SWPS. Swoje kwalifikacje zdobywałam w ramach czteroletniego Studium Terapii Rodzin, uczestniczyłam w Kursie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz szereg kursów z zakresu relacji rodzic-dziecko, wczesnej więzi m.in.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Więzi i style przywiązania”, „Wprowadzenie do problematyki psychiatrii niemowląt”, „Badanie skalą Brazeltona NBAS”, kurs metody wideotreningu, posiadam certyfikat mentora metody SAFE. Aktualnie jestem uczestniczką czteroletniego szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów i kandydatem na członka tego instytutu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując z rodzinami w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Gniazdo”, w szpitalu psychiatrycznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji. Od siedmiu lat jestem związana z Poradnią „Pomoc Rodzicom”, gdzie pracuję z rodzicami małych dzieci – prowadzę warsztaty, wykłady psychologiczne, konsultacje indywidualne, szkolenia dla profesjonalistów.

Od 2009 roku prowadzę własną praktykę w gabinecie psychoterapii na warszawskim Żoliborzu. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W pracy terapeutycznej posługuję się teoriami systemowymi, psychodynamicznymi i psychoanalitycznymi.

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!