Rejestracja: 518-077-899

Renata Chomicz

Wykształcenie:

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, magister psychologii o specjalności psychologia kliniczna. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoanalitycznej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest honorowane przez NFZ.

Doświadczenie zawodowe:

Pracowała jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła psychoterapię osób dorosłych. Aktualnie jest psychologiem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej gdzie zajmuje się interwencja kryzysową, prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz udziela porad psychologicznych.
Od wielu lat zajmuje się również coachingiem kreatywnym.
Mówi biegle w języku francuskim (możliwość terapii również w tym języku).

Zajmuje się:

psychoanalitycznie zorientowaną terapią indywidualną i grupową osób dorosłych cierpiących z powodu m.in.:

  • problemów emocjonalnych
  • dolegliwości psychosomatycznych
  • zaburzeń nastroju, depresji
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • trudności interpersonalnych (trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji z innymi)
  • kryzysu (np. rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba)
  • braku satysfakcji z życia

Prowadzi także psychoterapię osób zainteresowanych lepszym poznaniem i zrozumieniem siebie, oraz samorozwojem.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!