Rejestracja: 518-077-899

Sylwia Świerczek – Gubała

Wykształcenie:

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapii na Akademii Muzycznej w Łodzi.  Kwalifikacje terapeutyczne zdobywała w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez PTP. Ukończyła również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na dwóch oddziałach: Oddziale Dziennym Zaburzeń Afektywnych oraz Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości. Jako terapeuta pracowała również z pacjentami zmagającymi się z długotrwałą chorobą somatyczną i jej konsekwencjami. Jako socjoterapeuta, współpracowała z warszawskim Stowarzyszeniem dla Rodzin. W latach 2015 – 2018 pracowała w warszawskim Szpitalu Bielańskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym. Od 2010 roku prowadzi prywatną praktykę.

Zajmuje się:

  • indywidualną i grupową psychoterapią osób dorosłych,
  • terapią osób z zaburzeniami nastroju, depresją,
  • osobami cierpiącymi na zaburzenia o podłożu lękowym, nerwicowym,
  • terapią zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych,
  • osobami mającymi trudności w relacjach z innymi oraz trudności adaptacyjne,
  • terapią osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, doświadczających utraty, żałoby,
  • terapią osób cierpiących z powodu dolegliwości psychosomatycznych, oraz zaburzeń odżywiania.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!