Rejestracja: 518-077-899

O Dobrych Nastrojach

Jesteśmy grupą psychologów i psychoterapeutów specjalizujących się w udzielaniu pomocy osobom dorosłym

Głównym celem Pracowni Dobre Nastroje jest  poprawa jakości życia naszych pacjentów poprzez zmniejszenie subiektywnie odczuwanego cierpienia oraz rozwiązanie problemów i trudności pojawiających się w ważnych obszarach życia. Źródłem tych przemian, jest uzyskane w wyniku psychoterapii lepsze zrozumienie siebie i swoich wewnętrznych motywów, uświadomienie sobie mechanizmów, które często nami kierują, poznanie charakterystycznych sposobów przeżywania i działania. Wiedza ta, zdobyta w procesie terapeutycznym, owocuje zwiększeniem wpływu na własne życie, polepszeniem zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, skuteczniejszym radzeniem sobie z napotykanymi trudnościami, a w końcu zwiększeniem subiektywnego poczucia szczęścia i zadowolenia. Zmiany zachodzące w pacjencie, dokonują się przy udziale terapeuty, w wyniku wzajemnego dialogu, jednak sukces udanej psychoterapii zależy przede wszystkim od osobistej motywacji i gotowości do podjęcia trudnej, ale niezwykle satysfakcjonującej podróży w głąb siebie.

Nasz zespół został stworzony po to, by w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i dyskrecji, udzielać profesjonalnego wsparcia w niezwykle ważnych, a zarazem intymnych sferach życia psychicznego.

Przeczytaj o naszych standardach działania

Gabinet Pracowni Dobre Nastroje jest położony w samym centrum Warszawy, w kameralnym i zacisznym miejscu, co sprawia, że jest łatwo dostępny, a jednocześnie sprzyja zachowaniu anonimowości.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!