Rejestracja: 518-077-899

Psychoterapia indywidualna

Umów się na konsultację

Dowiedz się więcej

Jeżeli nie wiesz jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz lub jaki specjalista będzie najbardziej odpowiedni, zadzwoń do nas, a uzyskasz fachową poradę.
518-077-899

Tu jesteśmy


Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania (sesje psychoterapeutyczne), które odbywają się zazwyczaj 1 – 2 razy w tygodniu i trwają 50 min. Psychoterapię indywidualną rozpoczyna konsultacja wstępna (diagnostyczna) odbywana z psychologiem/psychoterapeutą, która ma na celu zdiagnozowanie przyczyn doświadczanych trudności i dobranie najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy. Długość trwania procesu terapii jest uzależniony od specyfiki zgłaszanego problemu i celu, który ma być osiągnięty.

Psychoterapia krótkoterminowa – trwa ok. 30 sesji i jest skoncentrowana na próbie rozwiązania określonego problemu. Ta forma skierowana jest do osób które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić ten aspekt swojego życia.

Psychoterapia długoterminowa to cykl spotkań, który nie posiada określonych ram czasowych, (ok.1 roku i dłużej). Celem tego rodzaju terapii jest osiągnięcie pożądanej zmiany ( w jakości naszego życia, w przeżywaniu własnej osoby, innych ludzi i świata, w sposobie funkcjonowania), a także rozwój osobisty.

Psychoterapia jest przede wszystkim metodą leczenia zaburzeń psychicznych, ale może być również doskonałą formą pomocy w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów emocjonalnych, trudności życiowych czy relacyjnych, może stanowić niezbędne wsparcie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, a także pomóc zrozumieć siebie i wzbogacić wiedzę na własny temat. Psychoterapia dotyczyć może więc zarówno ludzi chorych, jak i tych, którzy chcą się rozwijać.

Psychoterapia indywidualna jest szczególnie skuteczna w leczeniu następujących zaburzeń:

  • zaburzenia o charakterze nerwicowym
  • zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki)
  • zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój, wahania nastroju)
  • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
  • zaburzenia osobowości
  • dysfunkcje seksualne
  • zespół stresu pourazowego (PTSD)

Koszt 50-minutowej sesji z naszym terapeutą to 100 – 120 złotych.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!