Rejestracja: 518-077-899

Psychoterapia Grupowa

Analityczna psychoterapia grupowa czerpie zarówno z wiedzy dotyczącej dynamiki grupy jak i terapii psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć i badać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania w świecie. Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w niej ponownie przeżywane, ale przede wszystkim poddane refleksji i rozumieniu.

Grupa staje się miejscem poznawania siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w grupie możemy uswiadomic sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Można powiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu samoświadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.

Sesje grupowe trwają półtorej godziny i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Grupa najczęściej liczy 6-9 osób. Rozpoczęcie terapii grupowej zawsze poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, które służą diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia analitycznej terapii grupowej.

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!