Dla kogo
Grupa skierowana jest do osób, które:

  • przeżywają stany depresji, lęki i obawy w życiu codziennym
  • doświadczają trudności w kontaktach z innymi ludźmi
  • chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie
  • chciałyby zmienić nie satysfakcjonujące relacje w rodzinie i związku
  • zauważają u siebie objawy utrudniające funkcjonowanie
  • przeżywają trudny okres w życiu i chciałyby umieć sobie z tym poradzić

O metodzie

Psychoterapia grupowo-analityczna przeznaczona jest dla osób doświadczających długotrwałych i powtarzalnych trudności w relacjach z innymi lub/i indywidualnego cierpienia i poczucia dyskomfortu w różnych aspektach swojego życia. Udział w grupie polega na badaniu swoich przeżyć, reakcji i skojarzeń związanych z uczestnictwem w grupie na różnych etapach jej trwania. Dzięki długiemu okresowi pracy w grupie i sposobowi zaangażowania w jej proces, możliwe jest wnikliwe rozpoznanie i zrozumienie nieuświadamianych lub niekontrolowanych schematów swojego postępowania wobec siebie i innych. Badania wzajemnych relacji powstających w obrębie grupy i własnych procesów wewnętrznych zwiększa świadomości i rozumienie siebie oraz pozwala na uzyskanie większego wpływu na swoje zachowanie i stwarza warunki do korzystnej zmiany.

Zasady
Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu po 1,5h. Grupa najczęściej liczy 6-9 osób. Planowany termin rozpoczęcia: 2016. Okres trwania: 2 lata. Przed podjęciem psychoterapii przeprowadzane są konsultacje z prowadzącymi terapeutami poświęcone udziałowi w grupie i przygotowaniu do pracy w niej.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisy na spotkanie konsultacyjne.

Kontakt: 518-077-899

Miejsce: Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje, ul.Śniadeckich 18/34, Warszawa

Termin spotkań grupy: wtorki 19:00 -20:30

Koszt sesji: 50 zł

Prowadzące: Monika Lipiec, Monika Ciechomska