Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować o naborze do blokowej grupy muzykoterapeutycznej.

Muzykoterapia dedykowana dla wszystkich tych,

którzy chcą dokonać zmian w swoim życiu, lepiej siebie poznać, zrozumieć własne funkcjonowanie w grupie (rodzinie, pracy, uczelni), zredukować nieprzyjemne objawy (nerwicowe, psychosomatyczne), jak i prowadzić satysfakcjonujące życie prywatne.

Skierowana jest także do profesjonalistów, muzykoterapeutów i terapeutów różnych specjalności, psychologów, lekarzy, pedagogów, jak i studentów muzykoterapii,

którzy nie uczestniczyli w długoterminowej terapii treningowej, a chcieliby uzyskać lepszy wgląd we własną pracę, jak i funkcjonowanie w różnych obszarach życia (kontakt z pacjentem, grupą terapeutyczną, zespołem współpracowników itp.).

Dla nich też oferujemy możliwość wydania zaświadczenia o odbytej  muzykoterapii treningowej, z wyszczególnieniem liczby godzin sesji.

============

Zajęcia  prowadzonew systemie blokowymraz w miesiącu, w soboty (4×1,5 godz.) – dla osób, które nie mogą uczestniczyć w cotygodniowych sesjach terapeutycznych, jak i dla tych, którzy są spoza Warszawy i województwa mazowieckiego.

Muzykoterapia grupowa to forma psychoterapii łącząca werbalną i niewerbalną – muzyczną – komunikację społeczną. Od tradycyjnej psychoterapii różni się m.in. tym, że oprócz rozmowy, oferuje takie działania, jak improwizacje muzyczne, dialogi na instrumentach, odgrywanie różnych scenek muzycznych, czy wyobrażanie sobie obrazów do słuchanej muzyki. Szczególnie zalecana tym, którzy nie lubią wyrażać uczuć słowem, ale i pasjonatom sztuki muzycznej, preferującym dźwiękowe formy autoekspresji.

Na szczególną uwagę zasługuje również i to, że od uczestników nie wymaga się umiejętności/zdolności artystycznych, jak i wykształcenia muzycznego. Nie dokonuje się tu również oceny uzdolnień muzycznych. Muzyczna ekspresja jest tu wyłącznie punktem wyjścia do pogłębionych rozmów o charakterze psychoterapeutycznym.

Przewiduje się, iż terapia odbywać się będzie w II etapach (eksploracyjnym i reparacyjnym) i trwać od roku do ok. dwóch lat. Jej czas zależeć będzie m.in. od liczebności grupy, tempa jej pracy i innych związanych z nią czynników.

I etap zwykle obejmuje kilka miesięcy pracy i uwzględnia następującą problematykę:

 • pierwsze wrażenie, autoprezentacja, integracja z nową grupą,
 • praca z emocjami i praca z ciałem,
 • identyfikacja siebie poprzez muzykę,
 • komunikacja z własnym „ja” i kontakt z drugim człowiekiem,
 • granice psychologiczne i fizyczne,
 • ja i moje relacje z grupą (odgrywanie ról),
 • trudne kontakty,
 • problematyka seksualna i rodzinna,
 • realizacja celów krótko i długoterminowych,
 • zależność i niezależność,
 • muzyczna relaksacja.

W II etapie – fazie reparacyjnej – przewiduje się pracę z pojedynczą osobą na tle grupy. Uczestnicy zdobywają pogłębioną wiedzę na temat własnej osoby, docierają do głównych źródeł dotychczasowych i aktualnych problemów życiowych, a na koniec otrzymują (od terapeuty i grupy) indywidualny „portret muzyczny”, przedstawiający ich całościowe „ja”; z ich zewnętrznymi i wewnętrznymi aspektami funkcjonowania.

 

CZAS I MIEJSCE SPOTKAŃ

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w godzinach od 9.00 – 15.45.

Miejsce spotkań:

Pracownia Psychologiczna
DOBRE NASTROJE

ul. Śniadeckich 18/34
00-656 WARSZAWA

 

Okres rozpoczęcia:

W MOMENCIE UTWORZENIA SIĘ CONAJMNIEJ GRUPY 8-OSOBOWEJ.

Spotkania:

Kolejne terminy spotkań grupy podane zostają na I spotkaniu. 

 

KONSULTACJE

Cykl sesji muzykoterapeutycznych poprzedzają konsultacje, na podstawie których muzykoterapeuta stara się lepiej poznać kandydata do terapii i zadecydować, czy ta forma wsparcia będzie dla niego korzystna, czy może inna.

Muzykoterapeutyczne konsultacje w formie konsultacji online -rozmowa przez skypa lub telefonicznie*

UWAGA!

Przed umówieniem się na konsultację z muzykoterapeutą, należy zadzwonić pod numer 600 817 525 z informacją, że jest się zainteresowanym zapisem do grupy muzykoterapeutycznej i udziałem w konsultacji.

 

CENNIK:

MUZYKOTERAPIA – KONSULTACJE 110 PL

MUZYKOTERAPIA GRUPOWA 70 PL ZA 1.5 GODZ./ 280 PL ZA CAŁY BLOK (4×1,5 GODZ.)

OSOBA PROWADZĄCA

dr Izabela Dębicka

muzykoterapeuta, psychoterapeuta

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII I TERAPII PRZEZ SZTUKĘ