Rejestracja: 518-077-899

Katarzyna Pędzich – Kurowska

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz studiów podyplomowych na kierunku konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła roczną Szkołę Trenerów w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, a także czteroletnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w zakresie prowadzenia psychoanalitycznej psychoterapii indywidualnej i grupowej. Szkolenie posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jest honorowane przez NFZ.

Doświadczenie zawodowe:

Ma wieloletnią praktykę w pracy z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej zdobyte w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową oraz zajęcia warsztatowe dla pacjentów i ich rodzin. Była członkiem zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie zajmowała się konsultacjami, diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży. Pracuje jako psycholog i mediator w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadzi prywatną praktykę Pracownia Momenty w Mińsku Mazowieckim.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zajmuje się:

  • psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapią indywidualną i grupową zaburzeń emocjonalnych, depresyjnych, lekowych, nerwicowych, odżywiania, uzależnień i współuzależnienia, chorób psychicznych i psychosomatycznych
  • wsparciem w sytuacjach kryzysowych, stresowych, braku satysfakcji życiowej, problemach w relacjach z ludźmi
  • pomocą w lepszym zrozumieniu siebie i swoich potrzeb, rozwoju osobistym
  • mediacjami rodzinnymi 

Poproś o więcej informacji 518-077-899

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!